Onze-Lieve-Vrouw- Geboortekerk

De parochiekerk van Lebbeke is sinds de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten. Over het vroegste kerkgebouw, een Romaanse kruiskerk, is weinig gekend. De gotische kerk kreeg zijn huidige uitzicht, met een driebeukig schip en een vierkante kruisingtoren, in de loop van de 17de eeuw. Na een instorting van de kertoren in 1662 moest de kerk gedeeltelijk heropgebouwd worden. Uit dezelfde periode dateren het barokke hoogaltaar (1679) en het noordelijke zijaltaar met het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lebbeke in gepolychromeerde kerselaar (1660). De westgevel kreeg in 1712 en 1718 drie barokke topgevels. Het zuidelijk zijaltaar (1740) is toegewijd aan het Heilig Kruis. Het orgel werd in 1791 vervaardigd door Egidius Franciscus van Peteghem. Oorspronkelijk was de kerk omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat in 1897 bij het dorpsplein werd gevoegd.

De kerk werd in 1942 beschermd als monument. In 2004 werden de gevels vernieuwd.

Grote Plaats