Opportuniteitsadvies

Sinds 1 januari 2022 verplicht opgroeien een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur om een beslissing te kunnen nemen over een vergunning groepsopvang.

Voor wie?

Je hebt een opportuniteitsadvies nodig als:

 • Je een vergunning voor een nieuwe groepsopvang wil aanvragen. Voor een overname of wijziging van rechtsvorm van opvang is een opportuniteitsadvies niet nodig.
 • Je een nieuwe vergunning wil aanvragen na een weigering of opheffing van een vergunning.
 • De opvanglocatie wil verhuizen binnen of buiten te gemeente.
 • Je het aantal vergunde plaatsen wil verhogen met minstens 9 plaatsen
 • Je een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang wil realiseren.

Procedure

De procedure voor een opportuniteitsadvies verloopt in zes fasen:

 1. Een aanvraag via e-mail
 2. Een kennismakingsgesprek tussen de organisator en de lokaal regisseur kinderopvang
 3. Opmaak van het advies door de lokaal regisseur
 4. Advies door het Lokaal Overleg Kinderopvang
 5. Advies door het College van burgemeester en schepenen
 6. Ontvangst opportuniteitsadvies binnen 30dagen – toevoegen aan vergunningsvraag agentschap opgroeien
 7. (Recht om gehoord te worden)