Overzicht ontvangsten-uitgaven 2018

Uitgaven 2018

 

19.150.365 

A. Operationele uitgaven

 

18.639.313

 

1. Goederen en diensten

3.116.614

 

2. Lonen

7.816.760

 

3. Toegestane werkingssubsidies

7.587.859

 

4. Andere operationele uitgaven

118.080

B. Financiële uitgaven

 

511.053

     

Ontvangsten 2018

 

22.024.890

A. Operationele ontvangsten

 

19.894.564

 

1. Ontvangsten uit de werking

1.522.363

 

2. Fiscale ontvangsten

13.294.848

  a. Aanvullende belastingen  
  - Onroerende voorheffing 5.190.358
  - Personenbelasting 6.030.155
  - Verkeersbelasting 278.253
  b. Andere belastingen 1.796.082
 

3. Werkingssubsidies 

5.217.072

 

4. Andere ontvangsten 

1.279.667

B. Financiële ontvangsten

 

710.939

     

Saldo 

 

2.874.524