Pastorie Wieze

Voormalige pastorie, beschermd in 1981, uitgebreid tot het volledige gebouw in 2002, met inbegrip van de deels ommuurde pastorietuin. De pastorie ligt binnen de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Wieze. De Gentse architect August Van Assche ontwierp in 1881 met de aanpassing en uitbrieding van de pastorie van Wieze een kwaliteitsvol bouwwerk van bak- en natuursteen in neotraditionele stijl dat passend aansluit bij het deel van de pastorie uit 1745. Gelegen op de site van een pastorie uit midden 16de eeuw, incorporeert de bouw van 1892 nog een als dusdanig herkenbaar deel van 1760. Typologisch is de pastorie representatief voor de bouwperiode: ze is opgevat als een rechthoekig dubbelhuis in een historiserende bouwstijl met een plechtstatig voorkomen, eigen aan de ambswoning van een pastoor.

Sasbaan 2