Praktische info voor ambulante handelaars

Ambulante handel of leurhandel is de verkoop van producten of diensten aan een consument, die gebeurt buiten de eigen winkel of vestiging.

Voor deze verkoop heb je een machtiging nodig die je kan aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Een lijst van erkende loketten vind je hier.

De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten of op openbaar domein is geregeld via het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Voor je van start kan gaan moet je toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen en is ook een belasting verschuldigd.

Wens je ambulante activiteiten uit te voeren op privé markten, terrein grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen, dan heb je ook voorafgaandelijk toestemming van de gemeente nodig, maar is geen belasting verschuldigd.

Er is een vrijstelling van belasting voor de verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter