Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Wat meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.

 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Voorlopig rijbewijs model 12

Sinds februari 2019 kan u een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig. Volgende voorwaarden gelden:

 • uw voorlopig rijbewijs model 36 of model 18 is niet meer geldig en u zit in de wachttijd van 3 jaar;
 • uw theoretisch examen is nog geldig, u bent dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd (als dat niet zo is, moet u eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen);
 • u moet 6 uur rijschool hebben gevolgd, nadat de geldigheid van uw vorig voorlopig rijbewijs (model 36 of 18) verlopen was. Rijschoollessen zijn drie jaar geldig;
 • op het voorlopig rijbewijs model 12 moet minstens één begeleider worden vermeld.