Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden)

  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.

  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Regelgeving

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (B.S. 24 juni 1999)

Wat meebrengen

  • Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)

Meer info

- Voor een kindje dat overleden is na een zwangerschapsduur van 180 dagen blijft het verplicht een akte van levenloos kind op te stellen, voortaan kan daarin ook facultatief een familienaam aan het kindje gegeven worden.
- Voor een kindje dat overleden is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen, kan vanaf nu facultatief een akte van levenloos kind opgemaakt worden. Er kunnen voornamen aan het kindje gegeven worden, maar geen familienaam.

- tot 31 maart 2020 kunnen ouders bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een kindje dat is overleden na 180 dagen zwangerschapsduur, vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden.
- tot 31 maart 2020 kunnen ouders bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van de bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken voor een kindje dat is overleden na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen.