Premie voor de aanleg van een voetpad op het openbaar domein

Legt u een voetpad aan op het openbaar domein aanpalend aan uw eigendom, dan kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden

  • de aanleg gebeurt op initiatief van de eigenaar
  • het voetpad wordt aangelegd over de hele breedte van het perceel