Vergunning voor het laden en lossen

Om overdag te laden en te lossen in een voetgangersgebied hebt u een vergunning nodig.

Deze vergunning geeft u de toelating om:

  • het voetgangersgebied binnen te rijden tot de plaats waar u moet laden of lossen in het voetgangersgebied. U neemt hiervoor altijd de kortste weg vanaf de ingang van het voetgangersgebied tot uw bestemming.
  • stil te staan om te laden en te lossen.

De vergunning geeft u geen toelating om:

  • te parkeren binnen het voetgangersgebied
  • door het voetgangersgebied te rijden naar een bestemming buiten het voetgangersgebied

Procedure

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier.

U vult volgende gegevens in:

  • de plaatsen/handelszaken binnen het voetgangersgebied die u moet bezoeken
  • de frequentie van uw bezoeken (dagelijks, wekelijks, maandelijks, andere)
  • de reden waarom u overdag moet laden en lossen
  • een juiste omschrijving van uw activiteit als aanvrager
  • de nummerplaat van het voertuig waarvoor u de vergunning aanvraagt.

U kan een jaarvergunning aanvragen of een vergunning voor een beperkte periode.