Premie voor een pop-up handelszaak

Zin om jouw winkelconcept uit te testen? Ook voor een korte periode is het mogelijk een handelszaak te huren. Omdat pop-up handelszaken een positief effect hebben op de winkelbeleving, geeft het gemeentebestuur hier een financieel duwtje in de rug voor.

Op dienst lokale economie kan je ook steeds terecht voor alle vragen over het starten van een handelszaak.

Voorwaarden pop-up handelszaak

De pop-up handelszaak moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de uitbating moet een kleinhandelsactiviteit of ambachtelijke activiteit zijn;
 • de handelszaak heeft een ondernemingsnummer; 
 • de verkoop is volledig gericht op particuliere verkopen ter plaatse;
 • de handelszaak is voorzien van een etalage en balie (toog);
 • de handelszaak is minstens 4 dagen per week open gedurende minimum 4 uur per dag;
 • de handelszaak is publiek en vrij toegankelijk; 
 • in het pand wordt gedurende een ononderbroken en opeenvolgende periode (minimum 4 maanden tot maximum 1 jaar) een handelszaak uitgebaat;
 • de handelszaak mag geen milieuoverlast (bv geluid en/of geur) bezorgen aan de buurt;
 • de pop-up handelszaak is gevestigd in een leegstaand handelspand. 

Premiebedrag

De premie wordt vastgesteld op:

 • 500 euro voor een pop-up handelszaak die minimum vier maand ononderbroken en opeenvolgend geopend is.
 • 750 euro voor een pop-up handelszaak die minimum vijf maand ononderbroken en opeenvolgend geopend is.
 • 1000 euro voor een pop-up handelszaak die minimum zes maand ononderbroken en opeenvolgend tot maximum 1 jaar geopend is.

Er wordt één premie toegekend per ondernemingsnummer per twee jaar. 

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de premie moet ingediend worden tijdens de eerste maand na de opening van de pop-up handelszaak. De premie moet op schriftelijke wijze aangevraagd worden via onderstaand aanvraagformulier

De nodige bewijsstukken worden aan het aanvraagformulier toegevoegd