Parkeerplaats voor personen met een beperking

Wanneer u, als persoon met een beperking, parkeerproblemen ondervindt in de buurt van uw woning kan u een parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te voldoen aan volgende criteria:

U beschikt over een parkeerkaart voor personen met een beperking (die kan u aanvragen bij de sociale dienst);
U hebt minstens 2 punten op de pijler verplaatsingsmogelijkheden volgens uw invaliditeitsattest;
U beschikt niet over een parkeerplaats op privéterrein.

Voorwaarden

Belangrijk: Een parkeerplaats voor personen met een beperking is geen persoonlijke parkeerplaats. Alle personen met een parkeerkaart voor personen met een beperking kunnen op deze parkeerplaats parkeren.

Procedure

Indien u aan de voorwaarden voldoet kan u vult u het aanvraagformulier parkeerplaats personen met beperking in.
Vergeet niet volgende bijlagen toe te voegen:

Schets en foto’s van de gewenste locatie;
Kopie van uw parkeerkaart;
Kopie van uw invaliditeitsattest.


Vervolgens zal de wijkinspecteur na een plaatsbezoek advies uitbrengen aan de mobiliteitsdienst, waarna het college van burgemeester en schepenen wordt geadviseerd om al dan niet een bijkomende parkeerplaats te voorzien.