Plaatsing van een IBA

De milieuwetgeving legt burgers op om afvalwater te zuiveren. In gebieden waar geen riolering ligt, of voorzien wordt, bent u verplicht een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) te plaatsen om het afvalwater op uw eigen terrein te zuiveren.

Lebbeke heeft een samenwerking met FARYS, waardoor u niet zelf de IBA moet aankopen of plaatsen.

Taken van FARYS zijn onder andere:

  • aankoop, levering, plaatsing en installatie van de IBA
  • jaarlijks onderhoud en controle van de IBA na plaatsing.

Taken van de gebruiker (of eigenaar) van de betrokken woning zijn onder andere:

  • bereikbare ruimte voorzien op zijn (gebruikte) eigendom voor de plaatsing en het beheer van de IBA
  • een permanente stroomtoevoer voorzien voor de werking van de IBA
  • het elektriciteitsverbruik betalen
  • de aansluitingsvergoeding betalen
  • de saneringsbijdrage betalen via de drinkwaterfactuur.

Indien er wel openbare riolering aanwezig is, moet u een aansluiting vragen via de technische dienst.

Procedure

Aanvragen via www.farys.be, bouwen en verbouwen, afvalwaterafvoer, IBA.

Bedrag

Plaatsen IBA in opdracht van het gemeentebestuur: 594,34 euro.

De prijs wordt verhoogd met de btw: 6% voor drinkwaterklant, 21% voor niet-drinkwaterklant.