Aanleg voetpaden en aanpassen boordstenen

Jaarlijks worden door het gemeentebestuur voetpaden die in slechte staat zijn heraangelegd. Het is echter onmogelijk om aan alle vragen van burgers te voldoen die een verbetering of heraanleg van het voetpad vragen.

Als u wenst dat het gemeentebestuur toch werken aan het voetpad uitvoert, kan dit als u zelf voor de kosten instaat. Hetzelfde geldt voor de verlaging van boordstenen met de bijhorende aanpassing van het voetpad.

Belangrijk om weten is dat enkel het gemeentebestuur werken op het openbaar domein mag uitvoeren.

Procedure

U vult het aanvraagformulier werken voor derden in en bezorgt dit aan de technische dienst. De dienst neemt contact op voor een plaatsbezoek, op basis daarvan wordt de exacte prijs berekend.

Bedrag

Boordstenen:
• 35 euro/m (in deze prijs is de fundering en de plaatsing inbegrepen)

Aanpassen boordstenen en aanpassing voetpad:
• 45 euro/persoon/uur

Aanleg van voetpaden te rekenen vanaf de boordsteen of greppel
• 60 euro/m²