Stookolie

Vanuit de gemeente wordt er jaarlijks een groepsaankoop stookolie georganiseerd.