Echtscheiding

Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld: 

  • door onderlinge toestemming
  • op grond van onherstelbare ontwrichting

Procedure

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' heeft gekregen:

  • echtscheiding met onderlinge toestemming: 1 maand na de uitspraak
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoe?
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is gegaan. De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek.

Waar?
Een echtscheidingsvonnis wordt overgeschreven in de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd.

Na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister wordt u een kennisgeving gestuurd.