Erkenning van een kind

Wanneer een ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

Voorwaarden

De Belgische moeder:

 • Mag niet gehuwd zijn
 • Moet meer dan 300 dagen vóór de geboorte officieel op een ander adres wonen dan haar echtgenoot

Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen. Wanneer de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere partner, dan wordt deze per aangetekende brief verwittigd.

De moeder en de erkenner/meemoeder moeten samen aanwezig zijn.

Indien het te erkennen kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind ook aanwezig zijn om zijn toestemming te geven.

Voor de erkenning van een meerderjarige is enkel de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een erkenning verloopt in twee stappen:

 • Opmaak van een akte van aangifte van een erkenning
 • Opmaak van een akte van erkenning of opname van de erkenning in de geboorteaangifte

Beide stappen kunnen tegelijkertijd gebeuren indien beide partners een wettelijk verblijf in België hebben. 

Wanneer

 • Vóór de geboorte, mits voorlegging van een attest van de gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • Tijdens de geboorteaangifte
 • Na de geboorte

Waar

 • In de woonplaats van de erkenner
 • In de woonplaats van de persoon die de toestemming moet geven
 • In de geboorteplaats of woonplaats van het kind (enkel bij erkenning na de geboorte)

Indien gebrek aan deze mogelijkheden: bij de burgerlijke stand te Brussel

Wat meebrengen

Bij de opmaak van de akte van aangifte moet zowel de erkenner als de partij die haar toestemming geeft voor de erkenning, een aantal wettelijk bepaalde documenten voorleggen:

 • Identiteitskaart
 • Geboorteakte
 • Bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van ongehuwde staat

De dienst Burgerlijke stand vraagt zelf de documenten op die in België beschikbaar zijn.
Voor buitenlandse documenten moet u zelf zorgen.

Maak tijdig een afspraak voor erkenning vóór de geboorte, er moet immers een volledig dossier samengesteld worden.