Overlijden - erfrecht

De rekening of kluis van een overledene wordt door de bankinstelling geblokkeerd omdat het niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn.

 

Procedure

Sinds 29 mei 2009 wordt de deblokkering geregeld door het Burgerlijk Wetboek. De deblokkering kan gebeuren op vertoon van een ‘attest van erfopvolging’ gratis opgemaakt door de ontvanger van een registratiekantoor of op vertoon van een ‘akte van erfopvolging’ tegen betaling opgemaakt door de notaris.
Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de ‘verklaring van erfrecht’ ondertekend door het gemeentebestuur bij minieme bedragen, en de ‘akte van bekendheid’ opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering.

Alle inlichtingen vindt u hier.

Indien u onmiddellijk een volledig vooraf ingevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • Een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur¬†
  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract)¬†
  • Indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, ook een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier.

U kan het aanvraagformulier ook hier invullen.

Meer info

Bevoegd kantoor voor inwoners van Lebbeke:
FOD Financiën
RAC ’t Saske
Begijnhoflaan 49
9200 Dendermonde
Pool Successie, 2
de verdieping / open elke werkdag van 8 u tot 12 u
Tel. 02 575 33 70