Verlies/Diefstal identiteitskaart of Kids-ID

Procedure

Bij verlies/diefstal of vernietiging van de elektronische identiteitskaart of Kids-ID

  • meld je dit onmiddellijk aan DOC STOP via het gratis nummer 0800/21 23 21 23 (of als dit nummer niet beschikbaar zou zijn via +32 (0)2/518 21 23.
  • doe je aangifte bij het gemeentebestuur, waar de Eid of KIDS-ID meteen geannuleerd wordt.
  • reikt de gemeente een bijlage 12 (bewijs van vervanging of aangifte van verlies, diefstal of vernietinging van een identiteitskaart, vreemdelingenkaart of elk ander verblijfsdocument) of bijlage 6( bewijs van vervanging of aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van het elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind) uit.
  • wordt de aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart onmiddellijk opgestart,


Aangifte bij de politie kan enkel nog bij wijze van uitzondering: indien de gemeente gesloten is, of indien het identiteitsdocument is verloren of gestolen buiten de verblijfsgemeente (bijvoorbeeld op vakantie).

Bij verlies/diefstal/vernietiging van een vreemdelingenkaart of elk ander verblijfsdocument moet wel nog steeds aangifte gedaan worden bij de politie.

Gratis internationaal nummer: DOCSTOP: 00800 2123 2123
Indien dit nummer niet bereikbaar is vanuit een netwerk of een bepaald land, dan is het mogelijk om ons te bereiken op het nummer +32 2 518 2123

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart breng je een recente en gelijkende foto en 20 euro voor een Eid, 8 euro voor een KIDS-ID mee. Voor de aanvraag van een nieuwe KIDS-ID, moet het kind ook aanwezig zijn.

Meer info

https://www.docstop.be/DocStop/