Aankopen van kippen

Een groot deel van uw organisch keuken- en tuinafval kunt u composteren. Bereide etensresten zoals vlees, vis, aardappelen, rijst, deegwaren, groenten kunt u niet composteren. Hiervoor zijn kippen de ideale afvalverwerkers. Ook tuinafval zoals gazonmaaisel kunt u in kleine hoeveelheden aan de kippen voederen.

Voorwaarden

  • U voorziet voor de kippen in een ren van minstens 2 m² per kip
  • U voedert de kippen naast granen en water ook organisch keukenafval en tuinafval

Procedure

Via uw gemeente kunt u de kippen aankopen tegen 10 euro per kip, met een maximumaankoop van 2 kippen.

Inschrijving

Je kan 1 of 2 kippen per gezin bestellen door een mail te sturen naar kippen@lebbeke.be. In deze mail vermeld je volgende gegevens:

  • Voornaam + naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Aantal kippen (max. 2).

Inschrijven kan t.e.m. 15 februari 2024, latere inschrijvingen worden niet meer in aanmerking genomen!

 

Afhaling kippen

De kippen kunnen afgehaald worden op zaterdag 9 maart 2024 tussen 9u en 14u mits voorlegging van de identiteitskaart van de aanvrager of een kopie hiervan. De betaling voor de kippen gebeurt ter plaatse, gelieve gepast geld mee te brengen. De verdere info rond de bedeling zal je nog persoonlijk medegedeeld worden. Per gezin kunnen max. 2 kippen besteld worden.

Bedrag

10 euro