Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Afwijking wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan.

Een aanvraag voor deze afwijking moet minstens 1 maand op voorhand aangevraagd worden via de dienst lokale economie met vermelding van de gekozen datum van de afwijking en de reden. 

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Toegestane afwijkingen van de wekelijkse rustdag in 2022

Zondag 9 januari tot en met zaterdag 15 januari (wintersolden)

Zondag 16 januari tot en met zaterdag 23 januari (wintersolden)

Zondag 8 mei tot en met zaterdag 14 mei (moederdag)

Zondag 12 juni tot en met zaterdag 18 juni (jaarmarkt Minnestraat)

Zondag 3 juli tot en met zaterdag 9 juli (start zomersolden)

Zondag 14 augustus tot en met zaterdag 20 augustus (braderie)

Zondag 28 augustus tot en met zaterdag 3 september (start schooljaar)

Zondag 11 september tot en met zaterdag 17 september (jaarmarkt Lebbeke)

Zondag 2 oktober tot en met zaterdag 8 oktober (weekend van de klant)

Zondag 4 december tot en met zaterdag 10 december (eindejaarsshopping)

Zondag 11 december tot en met zaterdag 17 december (eindejaarsshopping)

Zondag 18 december tot en met zaterdag 24 december (eindejaarsshopping)