Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Afwijking wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan.

Een aanvraag voor deze afwijking moet minstens 1 maand op voorhand aangevraagd worden via de dienst lokale economie met vermelding van de gekozen datum van de afwijking en de reden. 

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Toegestane afwijkingen van de wekelijkse rustdag in 2023

Zondag 13 augustus tot en met zaterdag 19 augustus (braderie)
Zondag 27 augustus tot en met zaterdag 2 september (start schooljaar)
Zondag 10 september tot en met zaterdag 16 september (jaarmarkt Lebbeke)
Zondag 1 oktober tot en met zaterdag 7 oktober (weekend van de klant)
Zondag 3 december tot en met zaterdag 9 december (eindejaarsshopping)
Zondag 10 december tot en met zaterdag 16 december (eindejaarsshopping)
Zondag 17 december tot en met zaterdag 23 december (eindejaarsshopping)
Zondag 24 december tot en met zaterdag 30 december (eindejaarsshopping)
Zondag 31 december tot en met zaterdag 6 januari (eindejaarsshopping)