Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Afwijking wekelijkse rustdag

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan.

Een aanvraag voor deze afwijking moet minstens 1 maand op voorhand aangevraagd worden via de dienst lokale economie met vermelding van de gekozen datum van de afwijking en de reden. 

Toegestane afwijkingen van de wekelijkse rustdag in 2020

Zondag 5 januari tot en met zaterdag 11 januari (wintersolden)

Zondag 12 januari tot en met zaterdag 18 januari (wintersolden)

Zondag 10 mei tot en met zaterdag 16 mei (moederdag)

Zondag 7 juni tot en met zaterdag 13 juni (jaarmarkt Minnestraat)

Zondag 2 augustus tot en met zaterdag 8 augustus (start zomersolden)

Zondag 15 augustus tot en met zaterdag 22 augustus (jaarmarkt Denderbelle+braderie)

Zondag 30 augustus tot en met zaterdag 5 september (start schooljaar)

Zondag 12 september tot en met zaterdag 20 september (jaarmarkt Lebbeke)

Zondag 3 oktober tot en met zaterdag 10 oktober (weekend van de klant)

Zondag 6 december tot en met zaterdag 12 december (eindejaarsshopping)

Zondag 13 december tot en met zaterdag 19 december (eindejaarsshopping)

Zondag 20 december tot en met zaterdag 26 december (eindejaarsshopping)

Zondag 27 december tot en met zaterdag 2 januari (eindejaarsshopping)