Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.

Met het vestigen van deze belasting wil de gemeente Lebbeke de massale verspreiding van ongeadresseerd drukwerk of gelijkgestelde producten ontmoedigen omwille van de negatieve impact ervan op het milieu. Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven, is het gerechtvaardigd een billijke financiële tussenkomst te vragen aan alle belanghebbenden op het grondgebied van de gemeente.

Wie ongeadresseerd drukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het drukwerk te drukken of om het gelijkgestelde product te produceren.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. U moet uw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.