Project Uitwijksporen goederenvervoer, fietssnelwegen F44/F19

Infrabel, Provincie Oost-Vlaanderen, Polder Vlassenbroek, Gemeente Lebbeke en stad Dendermonde hebben samen een totaalproject uitgewerkt, gelegen tussen Winningstraat (grondgebied Dendermonde) en Mandekensstraat (grondgebied Lebbeke). Dit project omvat volgende infrastructuurelementen:

  • Uitbouwen van uitwijksporen (twee parallelsporen) langsheen spoorlijn L53 tussen Winningstraat en Mandekensstraat, om goederenvervoer via het spoor te bevorderen en om langere goederentreinen te kunnen laten uitwijken.
  • Verleggen van waterloop Volaardebeek i.f.v.in functie van de optimalisatie voor infiltratie, buffering en afvoer van hemelwater (ruimte voor water).
  • Aanleggen van delen van fietssnelwegen om fietsgebruik te stimuleren:
    • F44 tussen Winningstraat en Mandekensstraat
    • F19 vanaf aansluiting op F44 tot aan straat Hoogveld.
  • Creatie van een fietslink tussen de F44 en Driebek langsheen de nieuwe Volaardebeek om het bedrijventerrein Hoogveld beter bereikbaar te maken voor fietsers.

Het project zit in een voorbereidende fase.

Meer info

Onderstaande link verwijst naar de pagina van de provincie met alle recente info.

https://fietssnelwegen.be/nieuws/plannen-fietssnelwegen-f44-f19-en-lokale-fietslink-bedrijventerrein-hoogveld