Registratie van vluchtelingen uit Oekraïne

Meer info over de registratie van Oekraïense vluchtelingen die ons land binnenkomen. 

 

Tijdelijke bescherming

Vluchtelingen die het statuut van tijdelijke ontheemde willen aanvragen, moeten zich aanmelden in het registratiecentrum in Brussel (Waterloolaan 121, 1000 Brussel)
  • Het registratiecentrum is elke dag open van 8.30 tot 17 u.
  • Er is geen mogelijkheid om een afspraak te maken (niet online en ook niet telefonisch).

Extra informatie

  • Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering lees je de meest recente info over alle verblijfsmogelijkheden en - statuten.
  • Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Verschillende overheidsdiensten werken samen om deze informatie te bundelen. De komende dagen en weken zal de inhoud verder worden aangevuld.
    • Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt… Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen. 
  • Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02-488 88 88 van 9 tot 17 uur.