Samenstelling gemeentelijke ondernemingsraad (GOR)

Kerngroep

Er is een kerngroep voor de dagelijkse werking.

De kerngroep is representatief samengesteld met ondernemers uit minstens volgende groepen :

  • Unizo
  • Marktcommissie
  • Horeca
  • KMO
  • Detailhandel
  • Lebbeke centrum, Minnestraat, Heizijde, Wieze, Denderbelle

 Andere voorwaarden:

  • Minstens 18 jaar zijn
  • Wonen of werken in Lebbeke
  • Een ondernemingsnummer hebben
  • Zich willen engageren om de doelstellingen van de gemeentelijke ondernemingsraad te realiseren, de vergaderingen en activiteiten bij te wonen en te ondersteunen als vrijwilliger.

Zij worden omschreven als de stemgerechtigde leden. Ondernemers die een politiek mandaat uitoefenen kunnen ook lid zijn van de kerngroep, maar zij hebben geen stemrecht.

Voor een goede werking zal de kerngroep uit maximaal 12 stemgerechtigde leden bestaan.

Ook de schepen van lokale economie en een medewerker van de dienst economie zijn lid van deze vergadering, zonder stemrecht.

Ondernemersplatform

Naast deze kerngroep zijn alle Lebbeekse ondernemers (werken of wonen in Lebbeke) welkom op het ondernemersplatform. Het is niet nodig dat ondernemers zich hiervoor kandidaat stellen. Afhankelijk van de agenda kunnen ondernemers beslissen of zij aanwezig zijn of niet.