Secretariaat

Het secretariaat centraliseert en registreert de dagelijkse briefwisseling van de gemeente en bereidt de vergaderingen voor van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad. Vanuit het secretariaat wordt ook alle briefwisseling verstuurd die betrekking heeft op de beslissingen van het college en de gemeenteraad.

Waarvoor kan je bij ons terecht?