Sint-Salvatorkerk

De parochiekerk van Wieze is gewijd aan Sint-Salvator. De laatgotische kerk is ingeplant in het midden van het dorpsplein. De oudste vermelding van een kerk in Wieze dateert van de 12de eeuw. Het huidige kerkgebouw, volledig opgetrokken uit Ledische zandsteen, dateert in kern ten vroegste uit de 14de-15de eeuw. In de loop der eeuwen werd de kerk verschillende keren aangepast en hersteld. Haar huidig uitzicht kreeg de kerk in de periode 1869-182 door restauratie- en vergrotingswerken van de Gentse architect August Van Assche. 
De kerk is sinds 1936 beschermd als monument.