Speciaal voor kinderen!

Kamishibai met vertelplaten en schimmentheater

Kamishibai is een traditionele Japanse verteltraditie: kami betekent ‘papier’ en shibai betekent ‘drama’: papier-drama dus. Het gaat om een piepklein theatertje waarin grote tekeningen passen. Elke tekening geeft een scène weer uit een verhaal. De verteller verschuift de tekeningen, een beetje als een trage animatiefilm, en vertelt ondertussen het verhaal.

Zowel de vertelplaten als de kamishibaitheaters zijn uitleenbaar.

Voor een schaduwspel kan je in de bib een schimmenscherm of schimmentheater ontlenen.

Fundels voor kleuters en eerste lezers

Fundels zijn bundels vol fun! Deze prentenboeken en eerste leesboekjes zijn aangevuld met een interactief luik. De combinatie van tekst, beeld en animatie stimuleert het taalgevoel van jonge kinderen. Fundels zijn digitale en interactieve prentenboeken. Deze boeken komen tot leven op je tablet of computer. Het digitale boek wordt aangevuld met leuke teken- , speel- en doe-activiteiten rond het thema van het boek.

Ook van een uitgebreide catalogus AVI-boeken voor jonge lezers bestaat er een digitale fundelvariant. Die laten kinderen tussen zes en tien jaar spelenderwijs verder bouwen aan hun taal- en leesontwikkeling door oefeningen op algemene leesvaardigheden, technisch en begrijpend lezen.

Om fundels digitaal te lenen moet je je éénmalig aanmelden bij 'Mijn Bibliotheek'.

Je kan per jaar 7 gratis Fundels Prentenboeken uitlenen via ‘Mijn Bibliotheek’.
Elke fundel kan je 4 weken ontlenen.