Starten handelszaak

Om te starten als zelfstandige moet u achtereenvolgens volgende stappen ondernemen:

  • Inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO)
  • Een btw-nummer aanvragen
  • Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Aansluiten bij een ziekenfonds

De kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Bij inschrijving wordt u een uniek ondernemingsnummer toegekend, dat na verloop van tijd alle andere identificatienummers zal vervangen. De overheid gebruikt voortaan dit unieke ondernemingsnummer in alle communicatie m.b.t. uw zaak.

Voor meer info: raadpleeg de FOD Economie – Algemene Directie K.M.O. Beleid, S. Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, T