Stoppen handelszaak

Concrete stappen:

  • U contacteert alle administratieve diensten waarmee u regelmatig te maken had: ondernemingsloket, BTW-administratie, ziekenfonds en de RSZ indien u personeel tewerkstelt.
  • U meldt de stopzetting zo snel mogelijk aan uw sociaal verzekeringsfonds en u vraagt hiervoor het formulier 'Verklaring van Stopzetting' aan. Deze verklaring moet vergezeld zijn van een officieel document dat de stopzetting bevestigt.

Dit kan o.a. zijn:

  • een document van schrapping in een ondernemingsloket
  • of een attest van de controle van de belastingen dat u geen beroepsinkomen meer geniet
  • of een attest van de burgemeester of de politiecommissaris waarin zij de stopzetting bevestigen.

Voor een handelsvennootschap dient u een notariële akte van ontbinding te laten opstellen. 

  • Ambulante handelaars moeten binnen de 2 maanden na de stopzetting van de activiteit de leurkaart inleveren.