Subsidies jeugdwerk

Elk jaar krijgen het erkende Lebbeekse jeugdwerk een financieel duwtje in de rug. Dit kan door vóór 31 oktober van elk jaar een subsidiedossier op te stellen en in te dienen bij de jeugddienst. Het gemeentebestuur heeft een door de gemeenteraad goedgekeurd subsidiereglement waarin de erkenningsvoorwaarden voor een vereniging en de subsidieposten (acties waarvoor je subsidies kan krijgen) bondig uitgelegd worden.

Hoe en wanneer wordt je als vereniging erkend?
Enkele belangrijke voorwaarden:

  • kwaliteitsverbetering van het samenleven van jongeren tot 26 jaar in Lebbeke nastreven;
  • jeugdinitiatieven aanbieden die inspelen op de vrije tijd van kinderen en jongeren;
  • het jeugdwerk is gevestigd in Lebbeke.

Om je vereniging te erkennen dien je een aanvraag in bij de jeugddienst. Je stelt je vereniging hierin voor en toont aan dat je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Neem zeker contact op vooraf zodat de jeugddienst je kan begeleiden in de aanvraag.

Erkend… en nu?
Jaarlijks dient elke door het College van Burgemeester en Schepenen erkende jeugdvereniging voor 31 oktober een subsidiedossier in. Dit dossier geeft een overzicht van de algemene werking van het initiatief en de kosten die hieraan verbonden zijn. De dossiers worden ter hand genomen door een bekwame subsidiecommissie. Vervolgens komt de berekening op de jeugdraad en op het CBS. De subsidies worden uiteindelijk uitbetaald na de goedkeuring van het CBS.