Subsidies jeugdwerk

Elk jaar krijgen de erkende Lebbeekse jeugdverenigingen een financieel duwtje in de rug. Dit kan door vóór 30 november van elk jaar een subsidiedossier op te stellen en in te dienen bij de jeugddienst. Het gemeentebestuur heeft een door de gemeenteraad goedgekeurd subsidiereglement waarin de erkenningsvoorwaarden voor een vereniging en de subsidieposten (acties waarvoor je subsidies kan krijgen) bondig uitgelegd worden.

Hoe en wanneer wordt je als vereniging erkend?
Enkele belangrijke voorwaarden:

• kwaliteitsverbetering van het samenleven van jongeren tot 26 jaar in Lebbeke nastreven;
• jeugdinitiatieven aanbieden die inspelen op de vrije tijd van kinderen en jongeren;
• elk werkjaar volgens de vooropgestelde procedures een subsidiedossier indienen bij de jeugddienst.

Om je vereniging te erkennen richt je een aanvraag naar het College van burgemeester en schepenen (CBS), Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke. Je stelt je vereniging hierin voor en toont aan dat je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Erkend… en nu?
Jaarlijks dient elke door het CBS erkende jeugdvereniging voor 30 november een subsidiedossier in. Dit dossier geeft een overzicht van de algemene werking van het initiatief en de kosten die hieraan verbonden zijn. De dossiers worden ter hand genomen door een bekwame subsidiecommissie. Vervolgens komt de berekening op de jeugdraad, daarna op het CBS en de gemeenteraad ter goedkeuring. De subsidies worden uiteindelijk uitbetaald ten laatste 30 dagen na de goedkeuring ervan in de gemeenteraad.