Tarieven

Dagprijs

De dagprijs wordt bepaald op basis van je inkomen (IKG-systeem). Je registreert je op www.kindengezin.be. Het inkomenstarief wordt berekend en je bezorgt het attest van het inkomenstarief aan de verantwoordelijke van de kinderopvang.
Voor de buitenschoolse opvang worden de volgende tarieven aangerekend:

 • opvang meer dan 11 uur = 120% van de dagprijs
 • opvang minder dan 11 uur en meer dan 5 uur = 100% van de dagprijs
 • opvang minder dan 5 uur en meer dan 3 uur = 60% van de dagprijs
 • opvang minder dan 3 uur en meer dan 2 uur = 40% van de dagprijs
 • opvang minder dan 2 uur en meer dan 1 uur = 30% van de dagprijs
 • opvang minder dan 1 uur 20% van de dagprijs

Elk jaar op 1 januari wordt de bijdrage geIndexeerd.

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

 • Schooldagen: Je kind maakt gebruik van de buitenschoolse opvang zoals voorzien in het opvangplan. je betaalt voor elk opvangmoment volgens het opvangplan, ook bij afwezigheid van je kind. Bij ziekte, op vertoon van een doktersattest, moet je niet betalen.
 • Schoolvrije dagen: Voor iedere schoolvakantie en schoolvrije dag wordt een rondvraag gedaan om na te gaan of je kind aanwezig zal zijn. Voor afwezigheden zal de dagprijs aangerekend worden, met een minimum van 20 euro. Bij een halve dag afwezigheid wordt 60% van de dagprijs aangerekend, met een minimum van 12 euro.

Meer informatie hierover vind je in het huishoudelijk reglement p. 14.

Waarborg

Je betaalt 250 euro als prijs voor waarborg.

Toeslagen

 • 2 euro voor een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 5 uur
 • niet verwittigde afwezigheid: 100% van het inkomenstarief van je kind
 • afwezigheid bovenop de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: dagprijs met een minimum van 20 euro
 • opvang voor of na de uren zoals overeengekomen in het opvangplan: 25% van het inkomenstarief
 • toeslag van 20 euro bij te laat ophalen na sluitingsuur
 • administratiekosten: 2 euro per maand per gezin (korting van 1 euro bij betaling van de facturen met domiciliëring)
 • inningskosten bij wanbetaling:
  - 15 euro voor de tweede aangetekende herinneringsbrief
  - na 3 maanden wordt de gerechtelijke procedure ingezet
 • verlies, beschadiging of niet terugbezorgen van de toegangsbadges: 11 euro
 • gebruik en afvalverwerking van luiers:
  - 2 euro per dag bij verblijf van meer dan 11 uur
  - 1,80 euro per dag bij verblijf van meer dan 5 uur en minder dan 11 uur 
  - 1,50 euro per dag bij verblijf van minder dan 5 uur 
  - 0,50 euro per dag bij zindelijk worden 

Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.