Tarieven

Dagprijs

Voor de buitenschoolse opvang bestaan er 2 tariefsystemen: één voor schooldagen en één voor schoolvrije dagen.

 • Op schooldagen betaal je 1 euro per begonnen halfuur
 • Op schoolvrije dagen betaal je voor een aanwezigheid van:
  • Minder dan 3 uur: 4,65 euro
  • Tussen de 3 en 6 uur: 7 euro
  • Meer dan 6 uur: 13,99 euro

Principe opvang bestellen, is opvang betalen

Bestel je opvang? Dan betaal je de opvang.

Je betaalt voor de dagen en uren die je reserveerde. Ook voor extra gepresteerde dagen betaal je.

Daarom maken we een schriftelijke overeenkomst met opvangplan. Alle momenten waarop je opvang nodig hebt, staan in dit plan. Voor deze momenten moet je betalen. In de schriftelijke overeenkomst staan de start- en einddatum.

Als de startdatum om een niet-medische reden wordt uitgesteld, worden de gereserveerde maanden aangerekend aan inkomenstarief. Wanneer de startdatum omwille van een medische reden wordt uitgesteld, vragen we een doktersattest.

Waarborg

Je betaalt 50 euro als prijs voor waarborg.

Toeslagen

   • 10 euro voor een niet-verwittigde of te laat verwittigde afwezigheid van je kind
   • 20 euro als je je kind na sluitingstijd ophaalt, behalve wegens door de inrichtende macht aanvaarde overmacht
   • 3,50 euro voor een warme maaltijd
   • 10 euro voor een extra opvangdag die niet minstens 48 uur op voorhand werd aangevraagd
   • 1 euro per maand per gezin voor administratiekosten indien je kiest voor papieren facturatie. Er worden geen administratiekosten gerekend indien je kiest voor een digitale factuur.
   • Inningskosten bij wanbetaling:
    • 1ste herinneringsbrief - bij gewone zending: gratis
    • 2de herinneringsbrief – bij aangetekende zending: 15,00 euro
    • Na drie maanden wordt de gerechtelijke procedure opgestart
   • 11,50 voor het verlies, de beschadiging of het niet terug bezorgen van de toegangsbadge.

Deze bedragen kunnen veranderen (o.a. door aanpassing aan de index). Je krijgt daarover dan een brief of e-mail.

Fiscaal attest

’t Kwakkeltje OCMW-Lebbeke verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.