Thuiszorg

Als lokaal bestuur kiezen we bewust voor de regierol thuiszorg in plaats van het uitbouwen van een eigen aanbod. Onze sociale dienst bouwt een sterk netwerk thuiszorg uit. De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor thuisverpleging die in onze gemeente actief zijn, zijn daarbij onze preferentiële partners. Zo helpen we onze burgers toe leiden naar een ruim en divers zorgaanbod dat tegemoet komt aan hun specifieke noden en behoeften. 

Wil je meer info over thuiszorg neem dan contact op via ulrike.servranckx@lebbeke.be of
via 052 46 91 00