Thuiszorg

Het lokaal bestuur kiest voor een herstructurering van het eigen zorgaanbod om meer Lebbekenaren nog betere zorg te kunnen bieden. Tegen maart 2022 stoppen wij daarom met de poetsdienst en de dienst warme maaltijden aan huis. Momenteel starten we geen nieuwe klanten meer op.

Waarom doen we dit?

Een lokaal bestuur moet er in de eerste plaats voor zorgen dat burgers vlot toegang hebben tot zorg (regierol). Daarnaast moeten we waar nodig zelf een aanvullend aanbod realiseren (actorrol). Dat moet gebeuren binnen de begroting en de beschikbare middelen. We moeten dus keuzes maken.

Uit een audit blijkt dat er meer handen aan het bed nodig zijn in ons woonzorgcentrum. Daar zetten we volop op in. Tegelijk stellen we vast dat onze¬†thuiszorgdiensten met inhoudelijke en financiële zorgen kampen. Als kleine speler kunnen we onmogelijk een ruimer en beter aanbod realiseren dan de vele actoren die in Lebbeke actief zijn.

Wat verandert er voor onze huidige klanten?

Voorlopig niets. De komende weken en maanden blijven onze poetsvrouwen gewoon komen. We werken nauw samen met de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in onze gemeente actief zijn om onze huidige klanten ook in de toekomst een gepast en kwaliteitsvol antwoord te bieden op hun zorgvraag.

We blijven voorlopig ook warme maaltijden aan huis bezorgen.¬†We onderzoeken de mogelijkheden om een financiële tussenkomst te verlenen aan specifieke doelgroepen die een beroep doen op een traiteur.