Tijgermug

Recent werd de tijgermug waargenomen in Lebbeke. Buurtbewoners in de buurt ontvingen hierover een brief. Deze exotische steekmug is geen gevaar voor de volksgezondheid aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de muggen drager zijn van ziektes. Om te voorkomen dat ze in de toekomst een probleem vormen, is het echter belangrijk om grote populaties te vermijden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is momenteel bezig met de bestrijding van de mug. Eind september zal er een nieuwe evaluatie gebeuren.

Wat kan je zelf doen?

  • Vermijd stilstaand water in containers - Zet lege bloempotten, gebruikte autobanden, containers, emmers, kinderspeelgoed… binnen of onder een afdak, of draai ze om.
  • Vermijd stilstaand water op plastic zeilen, span ze op.
  • Ververs drinkbakken voor dieren of vogelbadjes geregeld (bij voorkeur dagelijks of minstens wekelijks).
  • Gooi zand in de schaaltjes onder bloempotten of ververs het water elke week.
  • Dek waterreservoirs af met muggengaas of deksel. Denk bv. aan emmers, regenwatertonnen en -putten.
  • Onderhoud zwembaden: zorg dat de filter goed werkt en behandel met chloor. Indien afgedekt met een zeil, vermijd dat er water op blijft staan.
  • Reinig en herstel regelmatig de dakgoten.
  • Onderhoud begraafplaatsen: ververs het water in bloemvazen regelmatig, herstel beschadigde grafstenen.
  • Kuis aan het begin van de winter mogelijke broedplaatsen goed uit met een borstel zodat eventueel afgezette eitjes verwijderd worden. Zorg dat het afvalwater niet in een rioolput terecht komt, maar giet het uit op het gras.

Mogelijke tijgermug gespot?

Eventuele verdachte steekmuggen kunnen steeds op de website www.muggensurveillance.be worden gemeld. Passieve monitoring blijft een belangrijk element in de strijd tegen exotische steekmuggen. Iedereen kan hier een verschil maken.

Deze en andere info is te vinden op www.muggensurveillance.be. Daarnaast geven ze ook mee hoe je deze exotische steekmuggensoorten kan herkennen.