Vaccinatie van 12 tot 15-jarigen

Veel volwassenen wisten de datum van hun eerste prik reeds vóór hun brief in de bus zat. Dankzij de gegevens van de ziekenfondsen konden zij verwittigd worden met een e-mail.

Voor de 12- tot 15-jarigen is dat minder makkelijk. E-mailadressen zijn veel minder bekend, dit is zelfs eerder uitzonderlijk.

Dit betekent dat men later op de hoogte is van de vaccinatiedatum, waardoor men vaak al andere plannen heeft die niet meer kunnen gewijzigd worden. Bovendien komt deze brief soms net aan wanneer zoon/dochter op vakantie is, waardoor men te laat is om te reageren.

Toch is er een manier om online sneller de vaccinatiedata van je kind op te zoeken: via myhealthviewer.be. Hoe dit precies in z’n werk gaat leggen we uit via deze link.

Wij roepen alle ouders op om dit ook te doen en snel te reageren wanneer deze datum niet lukt. Op die manier kunnen we alle kinderen sneller inplannen en bij voorkeur ook nog een tweede prik geven vooraleer het nieuwe schooljaar start.