Vastgoedinlichtingen

Informatieplicht

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht
Deze informatie bestaat uit 3 attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister;
  • een uittreksel van het plannenregister;
  • een document vastgoed inlichtingen.

Deze 3 attesten worden gebundeld in één document.

Aanvragen

  • Notaris, u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar, u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmartof via het Vlaamse webportaal.

Betalen

Voor dit attest betaal je 100 euro per kadastraal perceel.