Vastgoedinlichtingen

Informatieplicht

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht
Deze informatie bestaat uit 3 attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister;
  • een uittreksel van het plannenregister;
  • een document vastgoed inlichtingen.

Deze 3 attesten worden gebundeld in één document.

Vanaf 1 juni 2019 worden geen papieren exemplaren meer nagestuurd: enkel de pdf naar het opgegeven e-mailadres blijft behouden.

Aanvragen

Dit attest kan op deze manieren aangevraagd worden:

Door partikulieren

  • Uitsluitend via deze mail;

Door notarissen en immokantoren

  • Enkel digitaal zoals hieronder beschreven.

Betalen

Voor dit attest betaal je 100 euro per kadastraal perceel.

Alle aanvragen worden afgerekend met een factuur op het einde van de maand.

Digitale aanvraag

Toegang tot het E-loket

Als je het loket voor de eerste maal gaat gebruiken, moet je

  • eerst toegang tot de toepassing vragen en het kantoor aanmaken (STAP 1);
  • wachten tot je een mail ontvangt dat de aanvraag goedgekeurd is;
  • op de persoonlijke pagina medewerkers toevoegen aan het kantoor (STAP 2);
  • waarna die medewerkers met hun eigen id of token attesten kunnen aanvragen (STAP 3).

Afhankelijk van wat je wil gaan doen, kies je één van de onderstaande mogelijkheden.
Onderaan deze pagina vind je een korte handleiding.
Je hebt steeds je identiteitskaart of federaal token nodig.

Stap 1

Eenmalig toegang tot de toepassing aanvragen

Met de identiteitskaart van de notaris of een medewerker worden de gegevens van het kantoor ingevuld.
De aanvraag wordt door de gemeente goedgekeurd. Dit gebeurt in principe tegen de volgende werkdag.
Pas nadien kunnen medewerkers via de persoonlijke pagina aan het kantoor worden toegevoegd.

Stap 2 

Indien nodig de persoonlijke pagina van het kantoor bekijken en wijzigen

Op deze pagina kan je medewerkers aan het kantoor toevoegen, de gegevens van het kantoor aanpassen en aanvragen opvolgen.
Dit moet met de identiteitskaart van de persoon die in stap 1 het kantoor heeft aangemaakt!
Pas nadien kunnen de toegevoegde medewerkers attesten aanvragen.

Stap 3 

Een attest aanvragen

Elke medewerker die aan het kantoor werd toegevoegd, kan met zijn eigen identiteitskaart aanvragen doen.
Voor elk kadastraal perceel moet een nieuwe aanvraag gebeuren.
De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server en blijven toegankelijk.

Aandachtspunten

De attesten worden verstuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven voor het kantoor.
Neem best een e-mailadres waarvan de medewerkers van het kantoor de postbus kunnen inkijken.
Het attest is ook beschikbaar op de persoonlijke pagina.

Als je het kantoor hebt aangemaakt, kan je niet onmiddellijk naar stap 2. De aanvraag tot toegang moet eerst worden goedgekeurd.

Problemen?

Via deze link kan je testen of je computer goed is ingesteld om de toepassing te draaien.