Verbintenis tot tenlasteneming

Verbintenis tot tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet-EU burger tijdens zijn bezoek aan België.

Voorwaarden

  • U heeft de Belgische nationaliteit.
  • U bent geen Belg, maar u heeft een onbeperkte verblijfsvergunning.
    Zijn uitgesloten: de houders van een A-kaart of een Attest Immatriculatie.
  • U heeft voldoende bestaansmiddelen.

Procedure

Een verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis) kan de garant bekomen bij de vreemdelingendienst van de gemeente, of dit document recto verso afprinten via de ‘downloads’ onderaan deze pagina. Vul deel A en deel B volledig en correct in. Maak een afspraak ‘Niet-Belg: Tenlasteneming’.

De gemeente verifieert of alles volledig en duidelijk leesbaar werd ingevuld en legaliseert de handtekening van de garant.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de visumplichtige vreemdeling vraagt zelf het visum aan in de Belgische ambassade in het land van herkomst: u stuurt de originele Bijlage 3bis op naar de vreemdeling samen met een kopie van uw identiteitsbewijs/verblijfskaart, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen en een gezinssamenstelling.
  • de niet-visum plichtige vreemdeling en visumplichtige vreemdeling die het visum in een niet-Belgische ambassade moet vragen: de Bijlage 3bis, samen met een kopie van de identiteitsbewijs/verblijfskaart, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen en de gezinssamenstelling worden door de ambtenaar opgestuurd naar de dienst vreemdelingenzaken te Brussel die over de aanvraag beslist. U wordt verwittigd als u deze kan komen afhalen in de gemeente.

Wat meebrengen

  • De identiteitskaart of verblijfskaart van de garant.
  • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen: minstens 3 loonfiches/aanslagbiljet.