Vergaderdata GOR

De kerngroep vergadert elke eerste maandag van de oneven maanden, telkens om 19.30u op een nader te bepalen locatie. Uitzonderingen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

De eerstkomende vergadering is op 3 februari om 19.30u in de vergaderzaal van het AC.

Het open ondernemersplatform wordt volgens de noodzakelijkheid samengeroepen en minstens 2 maal per jaar. Dit telkens op de eerste maandagavond van april en oktober.

Omwille van de paasvakantie is de eerste vergadering van het open ondernemersplatform gepland op maandag 30 maart 2020. Verdere info volgt.