Vergaderdata GOR

De kerngroep vergadert elke eerste maandag van de oneven maanden, telkens om 19.30u op een nader te bepalen locatie. Uitzonderingen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

De eerstkomende vergadering is op: 

maandag 16 september om 19.30u - raadszaal van het gemeentehuis.

 

Het open ondernemersplatform wordt volgens de noodzakelijkheid samengeroepen en minstens 2 maal per jaar. Dit telkens op de eerste maandagavond van april en oktober.

De eerstkomende vergadering is op:

maandag 7 oktober om 20u - terraszaal Biekorf.