Vergaderdata GOR

De kerngroep vergadert elke eerste maandag van de oneven maanden, telkens om 19.30u op een nader te bepalen locatie. Uitzonderingen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Het open ondernemersplatform wordt volgens de noodzakelijkheid samengeroepen en minstens 2 maal per jaar. Dit telkens op de eerste maandagavond van april en oktober.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd beslist dat alle gemeentelijke activiteiten worden uitgesteld. Deze maatregel loopt voorlopig tot 3 april.

Dit betekent dat het open ondernemersplatform van maandag 30 maart niet zaal doorgaan. Wij bekijken later op de maand naar welke datum we deze bijeenkomst kunnen verschuiven.