Vergaderdata GOR

De kerngroep vergadert elke eerste maandag van de oneven maanden, telkens om 19.30u op een nader te bepalen locatie. Uitzonderingen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

De eerstkomende vergadering is in november.

 

Het open ondernemersplatform wordt volgens de noodzakelijkheid samengeroepen en minstens 2 maal per jaar. Dit telkens op de eerste maandagavond van april en oktober.