Verkiezingen 13 oktober 2024: niet-Belgen

Niet-Belgische burgers kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de provincieraadsverkiezingen. Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Registreren kan via volgende link: https://www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be/

In Lebbeke kan je persoonlijk langskomen om de registratie aan te vragen. Maak een afspraak ‘verkiezingen’ via onze website of via 052/46 82 15.

Wat zijn de voorwaarden om op 13 oktober 2024 te kunnen stemmen?

1) Niet-Belgische burger van de Europese Unie

  • Je bent op 1 augustus 2024 ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente
  • Je hebt op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt
  • Je bent op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst van stemrecht

2)Niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie

  • Je moet ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
  • Je moet ten laatste op 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Je hebt op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar bereikt
  • Je bent op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst van stemrecht

De erkenning in hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang je niet afgezien hebt van je hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar je je verblijfsplaats in België hebt gevestigd.

Nuttige link: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemmen/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen