Verkiezingen 9 juni 2024 – EU-burger

Verkiezingen 9 juni 2024 – EU-burger

Als EU-burger die in België verblijft, kan u deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024. U moet zich hiervoor inschrijven op de kiezerslijst in de Belgische gemeente waar u verblijft, en dat ten laatste op 31 maart 2024. Wanneer u meerderjarig bent en u heeft zich ingeschreven, valt u onder de stemplicht. U moet dan gaan stemmen op 9 juni 2024. De 16-17 jarigen kunnen zich ook inschrijven voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Zij zijn niet verplicht te gaan stemmen, ook niet na inschrijving.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan 5 voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • Minstens 16 jaar oud zijn op 9 juni 2024
  • Over stemrecht beschikken
  • Ingeschreven zijn op de kieslijst

U kan zich online inschrijven via: http://www/inschrijving.verkiezingen.fgov.be/ door u te authentiseren met uw Belgische verblijfskaart of via de app itsme.

U kan zich ook inschrijven door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier
C/1 persoonlijk te overhandigen aan de bevolkingsdienst van uw gemeente, of per post op te sturen samen met een kopie van uw verblijfskaart.

U kan dit formulier verkrijgen bij uw gemeentebestuur of door te downloaden via de website:
www.verkiezingen.fgov.be (kiezers- hoe inschrijven?)

Indien u zich al ingeschreven heeft bij de vorige verkiezingen hoeft u niets meer te doen.

Nota: u kan zich ook al registreren voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024

Nuttige links: www.europeanelections.belgium.be