Verzekeringen

Heb je op een of andere manier schade geleden, veroorzaakt door het openbaar domein (een put in de weg, een omgevallen boom, schade door werken, ...), dan kan je misschien een beroep doen op onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wat moet je doen?

Laat onmiddellijk een vaststelling gebeuren van de feiten, liefst door de politie met een pv. Een onafhankelijke getuige (bvb. de tegenpartij) kan ook, familie niet. 
Zorg voor voldoende bewijsstukken (bvb. foto's, schadebestek, ...).
Doe aangifte bij je eigen verzekeraar en verwittig de gemeente (verzekeringen@lebbeke.be).
Wij bezorgen de aangifte aan de verzekeringsmaatschappij die beslist over de aanvaarding.

Een greep uit de rechtspraak

  • Het is aan de slachtoffers om de werkelijkheid van de feiten te bewijzen.
  • Zelfs als de werkelijkheid van de feiten bewezen is, is de verzekerde nog niet aansprakelijk.
  • Een openbaar bestuur is pas aansprakelijk als het ongeval te wijten is aan een weggedeelte waarvan de toestand abnormaal en onvoorzienbaar is voor een aandachtig weggebruiker, bedacht over zijn eigen veiligheid.
  • De bestuurder moet zijn snelheid aanpassen aan de zichtbaarheid waarover hij beschikt.
  • Openbare besturen kunnen niet onmiddellijk op de hoogte zijn van al wat voorvalt op het geheel van het wegennet.
  • De herstelling van het wegdek houdt geen erkenning van de aansprakelijkheid in.

Gegevens gemeentelijke verzekeraar

Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt

Polis Aansluitingsnummer Verzekeringsnemer Verzekerd risico
45.205.153 35200 Gemeente Lebbeke Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand