Villa De Olmen

Beschermd zijn de villa, de tuin, het toegangshek, de wegkapel en de kunstgrot in de tuin.
Gebouwd in 1926. Een fraai voorbeeld van landhuisarchitectuur representatief voor het interbellum. Typerend voor dit vroeg bouwwerk van de Gentse architect Carlos Malfait is de verwantschap met het oeuvre van de vermaarde architect Valentin Vaerwyck. Als residentiële woning van brouwer Callebaut vormt de villa één van de laatste relevante architecturale getuigen herinnerend aan de verdwenen brouwnijverheid in Wieze. Het interieur illustreert een voor dit genre villa typerende combinatie van conservatieve en modebewuste stijlelementen met functioneel vooruitstrevende opvattingen en uitrusting inzake wooncomfort. De villatuin, teruggaand op een lusthof in landschappelijke stijl, vormt met de architecturaal uitgewerkte inkom en de bijhorende wegkapel, historisch, stilistisch en conceptueel een eeenheid met het landhuis.

Nieuwstraat