Voeding

’s Morgens mogen de kinderen in de opvang ontbijten tot maximum 8.30u. De ouders brengen zelf het ontbijt voor hun kind mee. De eerste flesvoeding moet door de ouders gegeven worden.

In de voormiddag drinken de kinderen een tas soep.

’s Middags voorzien we in een warme maaltijd, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Als vieruurtje krijgen de baby’s fruitpap. De peuters en de kleuters eten fruit, aangevuld met een zuivelproduct.

’s Avonds voorzien we nog in een belegde beschuit of cracotte.

De maaltijden zijn vers bereid.
Als je kind bepaalde voedingsmiddelen niet mag eten omwille van gezondheidsredenen, gelieve ons te verwittigen en eventuele vervangproducten zelf mee te brengen.

Gedurende de hele dag krijgen de kinderen de mogelijkheid om water te drinken.