Voedingswaren

Elke persoon die tijdens een evenement drank- en/of levensmiddelen verkoopt, wordt door de overheid beschouwd als een ‘operator in de voedselketen’ en valt dus onder de bepalingen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 16 januari 2006.
Dit KB tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registratie afgeleverd door het federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt de spelregels vast om zich in orde te stellen met de attesten die je ziet uithangen in cafés en restaurants.

Er zijn diverse mogelijkheden van verkoop:

 1. De professionele ambulante verkopers van voedingsmiddelen -verkopers die hun waren aanbieden op markten en evenementen- moeten een toelating van het FAVV hebben. Zij dienen zich te registreren bij het FAVV en kunnen jaarlijks gecontroleerd worden op hun werking en hun hygiëne.
 2. De gelegenheidsverkopers: zij die slechts af en toe een activiteit uitoefenen in de voedselketen moeten niet geregistreerd zijn bij het FAVV wanneer tegelijk aan volgende voorwaarden voldaan is: 
 • het gaat om verenigingen of organisaties zonder winstgevend doel (vzw)
 • waarvan de medewerkers geen enkele bezoldiging mogen ontvangen
 • die maximum 5 activiteiten (voedselverkopen-eetfestijnen-jeneverstandjes..) per jaar houden die samen niet langer dan 10 dagen mogen duren.

De gelegenheidsverkopers die niet voldoen aan deze 3 voorwaarden moeten verplicht een registratie of toelating aan te vragen aan het FAVV, want ze worden beschouwd als professionele ambulante verkopers.

 • Feitelijke verenigingen zijn geen vzw’s en worden dus beschouwd als professionele verkopers. Zij dienen zich te registreren bij het FAVV.
 • Vzw’s die hun mensen een geldvergoeding geven of die 6 eet- en drankfestijnen organiseren dienen zich eveneens te registreren.
 • Vzw’s wiens eet- en drankfestijnen op jaarbasis meer dan 10 dagen duren, dienen zich eveneens te registreren.
 • Verenigingen die tijdens Lebbeke Wintert een eet- of drankstand openhouden overschrijden de limiet van 10 dagen en dienen zich in orde te stellen door zich te registreren bij het FAVV.

De toelating moet aangevraagd worden bij de Lokale Controle Eenheid Oost-Vlaanderen – Vlaams Brabant (LCE) via notif.OVB@FAVV-afsca.be

Ongeacht of je geregistreerd bent of niet, je blijft verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van wat je verkoopt en daarom moet je voldoen aan de reglementering inzake hygiëne.

Respecteer de basisregels inzake goede hygiënepraktijken tijdens het bereiden van voedsel:

 • Draag geen juwelen
 • Was regelmatig je handen, zeker na elk toiletbezoek: een uitrusting voor het wassen (stromend drinkbaar water en zeep) en drogen van de handen moet aanwezig zijn en gebruikt worden.
 • Rook niet bij het bereiden of verkopen van voedingsmiddelen.
 • De aanwezigheid van huisdieren is verboden in de keuken.
 • Spoel groenten en fruit grondig, ook de voorgesneden en voorverpakte versies.
 • Manipuleer geen rauw vlees of rauwe vis tegelijk met andere producten om kruisbesmetting te vermijden. Gebruik ander keukengereedschap en andere snijplanken, of was ze grondig af voor je ze voor iets anders gebruikt. Vlees, vis en gevogelte kunnen (soms gevaarlijke) micro-organismen bevatten die andere producten zoals rauwe groenten kunnen besmetten als je geen voorzorgen neemt.
 • Ontdooi diepvriesproducten in de koelkast of in de microgolf.
 • Bak gevogelte, gehakt en bereidingen op basis van gehakt altijd volledig door. Als je warme gerechten de dag vooraf klaarmaakt, laat ze dan enkele minuten afkoelen bij kamertemperatuur voor je ze in de koelkast zet (anders stijgt de temperatuur daarin te veel, wat schadelijk zou zijn voor de andere gekoelde producten!). Om je gerechten vlugger af te koelen kan je ze met schaal in een bak koud water zetten en ze regelmatig omroeren. Vergeet niet ze af te dekken met een deksel of met folie. Best verdeel je ze ook in kleinere porties. Als je op de grote dag de gerechten terug opwarmt is het aan te raden de temperatuur te laten oplopen tot boven de 60°C.
 • Gerechten die koud gegeten worden, bewaar je in de koelkast bij maximum 4°C.
 • Bij feestelijkheden serveren we dikwijls gefrituurde gerechten. Let erop dat de olie niet warmer wordt dan 180°C en denk eraan deze regelmatig te verversen. De olie moet proper zijn en niet te veel resten van voedingswaren bevatten.
 • Laat de gerechten niet langer dan twee uur bij kamertemperatuur op tafel staan. Voor grote hoeveelheden gebruik je best een “bain-marie” (waarvan de temperatuur van het water minstens 85°C is) om ze goed warm te houden.
 • Laat na de maaltijd de restjes niet op tafel staan: zet ze in de koelkast.
 • Vul een koud buffet regelmatig aan in plaats van alles in één keer op tafel te zetten.
 • Microbiologisch gevoelige producten zoals schaal- en schelpdieren presenteer je best op ijs.
 • Voedingsmiddelen of recipiënten met voedingsmiddelen mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden.
 • Voorverpakte voedingsmiddelen moeten correct geëtiketteerd zijn (verkoopsbenaming, ingrediëntenlijst, minimale/uiterste houdbaarheidsdatum, plaats van herkomst enz….).
 • Een afsluitbare afvalbak moet aanwezig zijn en mag de voedingsmiddelen niet verontreinigen. Afval moet regelmatig verwijderd worden.

Voor verdere info omtrent deze materie kan u steeds terecht op www.FAVV.be.