Voor wie?

Kinderen van 2,5 tot 6 jaar kunnen in onze buitenschoolse opvang opgevangen worden.

Bij de kleuters wordt er een vaste structuur en regelmaat aangeboden, net zoals op school. Maar voor kinderen die voor en na de schooluren bij ons worden opgevangen willen we de nadruk leggen op ontspannende activiteiten en vrij spel.
Op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakanties voorzien we aangepaste begeleide activiteiten om volop te kunnen exploreren en experimenteren.

Door een kindvriendelijke houding en de betrokkenheid bij de dagelijkse begeleiding van de kinderen leren de begeleiders en de kinderen elkaar kennen.
Hierdoor kunnen de kinderen aangeven wat hun behoeften zijn en ervaren ze ook dat hierop ingespeeld wordt. Het is belangrijk van een vertrouwde omgeving te creëren waar het kind zich veilig en geborgen voelt, een plaats waar het kind zelfvertrouwen krijgt.