Wachtbekken ter hoogte van de Dries op de grens met Sint-Gillis-bij-Dendermonde

Het wachtbekken is ongeveer 9 ha groot en eigendom van de VMM. Het bekken is gegraven om de overstromingsproblemen aan de Vondelbeek en de Steenbeek bij hevige regen te voorkomen. De primaire functie van het wachtbekken is dus waterberging. Vlak na de aanleg van het bekken werd er door Natuurpunt in 1999 een beheersplan opgemaakt waarbij als tweede functie duidelijk voor natuurontwikkeling werd geopteerd. Dit beheersplan werd na aanpassing en advies van diverse instanties aangepast en goedgekeurd. Naast de oorspronkelijke beplanting werden nog extra toegevoegd: knotwilgenrijen, aanplantingen van waterwilg en streekeigen struiken als meidoorn, gelderse roos, wilde roos, sleedoorn… en proefvlakken met lisdodde.

Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een prachtig reservaat dat naast de functie van waterberging heel wat planten en dieren herbergt.

Toegankelijkheid

Rondom het wachtbekken ligt een wandelpad dat vrij toegankelijk is en van waar het gebied goed te overzien is. Betreding van het bekken zelf is niet toegelaten om veiligheidsredenen en om verstoring te vermijden.