Wachtbekken ter hoogte van Hof-ter-Varent

Dit wachtbekken werd gegraven langs de Kleine Beek, er werd door de VMM een begrazingsproject gestart met een schaapherder om de vegetatie onder controle te houden.

Toegankelijkheid

Het wachtbekken is via een aantal overstapjes publiek toegankelijk gemaakt.