WiFi4EU

WiFi4EU is een initiatief om burgers en bezoekers in de hele Europese Unie gratis toegang tot internet te bieden via wifi-hotspots op openbare plaatsen zoals parken, pleinen en overheidsgebouwen.

Dankzij een Europese subsidie van € 15 000 biedt het bestuur op openbare plaatsen gratis internet aan. Je herkent de hotspots aan de netwerknaam ‘WiFi4EU’ en de gepersonaliseerde bordjes. 

Om op die plaatsen verbinding te maken, kies je op je smartphone (of tablet/laptop) bij de wifinetwerken voor WiFi4EU. Je komt terecht op een webpagina met het logo van WiFi4EU waar je kan inloggen zonder paswoord. Vanaf dan kan je gratis surfen op het internet.

De WiFi4EU-hotspots zijn beschikbaar in:

 • AC
 • Bibliotheek Lebbeke
 • Gemeentehuis,
 • WZC Hof Ter Veldeken
 • CC De Biekorf
 • GBS De Puzzel,
 • Farys Sportcentrum
 • Buurthuis De Brouwerij in Denderbelle

Voorwaarden

Voorwaarden

Voor het gebruik van het netwerk gelden volgende voorwaarden:

 • Het bestuur biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
 • Het bestuur is nooit verantwoordelijk voor een eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de gebruiker door het gebruik van het netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur.
 • Het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of voor zaken en/of activiteiten die op basis van Belgisch recht niet zijn toegestaan.
 • De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. Je mag niets over het netwerk naar het internet uploaden waarvan je niet zeker bent dat je het copyright bezit. Opnamen, zoals foto’s, film en geluid, maakt de gebruiker uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 • Het bestuur kan ingrijpen als significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld en behoudt zich het recht voor om in dat geval, of om een andere reden, de verbinding met het netwerk en de gebruiker te blokkeren.
 • Bij een vermoeden van misbruik of excessief veel dataverkeer kan het bestuur het internetverkeer monitoren en onderzoeken.
 • Het gebruik van jouw laptop, smartphone en tablet is voor eigen risico. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.