Alle werken in kaart

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

Ook biedt het GIPOD de nodige informatie om de coördinatie en planning van werken mogelijk te maken. Zo verminderen de kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken.

Bekijk GIPOD via Geopunt
De "hinder in kaart" toepassing op Geopunt geeft een overzicht van alle lopende werken, evenementen en andere innames van het openbaar domein in onze gemeente.