Subsidie voor hemelwaterinstallatie

De gemeente wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom verleent de gemeente een subsidie als u een regenwaterput installeert waar de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening door gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen niet verplicht is.

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 500 euro.

Het volledige subsidiereglement kan u hieronder raadplegen.