Leefmilieu

U kan op de milieudienst onder andere terecht met al uw vragen over het milieuluik van de omgevingsvergunning en milieuwetgeving, bodemattesten, afvalophaling en afvalvoorkoming en over geplande acties rond het thema milieu.
Milieuklachten in verband met afval, afvalwater, sluikstorten, bodemverontreiniging, geluidshinder, ongewenste planten en dieren, rooien van bomen, … worden ook op deze dienst behandeld.